MÁMLEKETLIK BAYRAǴĺ


ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ MÁMLEKETLIK BAYRAǴÍ


  Mámleketlik bayraq  Ózbekstan Respublikasınıń  1991 jıl 18 noyabrdegi 407-XII-sanlı «Ózbekistan Respublikası Mámleketlik bayraǵı haqqında»ǵı Nızamı menen tastıyıqlanǵan.

Ózbekistan Respublikası Mámleketlik bayraǵı O’zbekistan Respublikası mámleketlik suverenitetiniń belgisi bolıp tabıladı. Ózbekistan Respublikası Mámleketlik bayraǵı xalıq aralıq qatnasıqlarda O’zbekistan Respublikasınıń tımsalı esaplanadı.

Ózbekistan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵı — bayraqtıń pútin uzınlıǵı boylap ótken taw sarǵısh reń, aq reń hám toyǵın jasıl reńli úsh enine tartılǵan tuwrı tórtmúyeshlik formasındaǵı gezleme bolıp tabıladı.

 

   QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ MÁMLEKETLIK BAYRAǴÍ

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵı aspan kók,  toyǵın sarı hám jasıl reńlerden ibarat bolıp,  ortasındaǵı sarı reńli bólekti aq hám qızıl sızıqlar ajıratıp turadı.

    «Qaraqalpaqstan Respublikasınıń mámleketlik bayraǵı haqqında»ǵı Nızam 1992-jıl 14-dekabrde Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń XI sessiyasında qabıllandı.

 Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵı Qaraqalpaqstan Respublikasınıń suverenli mámleket ekenligigniń nıshanı.

Bayraqtıń aspan kók reńi báhár jaslıǵınıń hám ómir dáregi – suwdıń máńgi tımsalı bolıp esaplanadı. Sarı reń bolsa Qaraqalpaqstan aymaǵınıń úlken bóleginiń sahradan ibarat ekenligin ańlatadı. Jasıl reń bolsa tábiyattıń jańalanıwınıń,  ruwxıy jasarıwınıń,  isenimniń hám quwanıshtıń nıshanı. Bayraqtaǵı jańa tuwılǵan ay musılmanlardıń muqaddes tımsalı bolsa,  bes juldızdıń súwreti Qaraqalpaqstannıń áyyemgi hám nawqıran bes qalasınıń – qaraqalpaqstanlılardıń turmıs hám isenim qorǵanlarınıń tımsalı bolıp tabıladı. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵı Qaraqalpaqstan Respublikasınıń rásmiy wákilleriniń sırt elge saparlarında, xalıqaralıq ánjumanlarda,  kórgizbelerde hám sport oyınları jarıslarında Qaraqalpaqstan Respublikasın dúnyaǵa tanıtadı. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵı xalıqaralıq maydanda basqa mámleketlerdiń bayraqları menen teń jelbirep turadı.

 Qaraqalpaqstan Respublikasınıń puqaraları hám bul jerde jasaytuǵın basqa adamlar Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵın hurmet etiwi shárt.