Jańalıqlar

1000ға жақын жасты қамтыған форумда илажлар менен бир қатарда жаслар мәселелери де шешимин тапты


Mарт айының соңғы күни, 31-мартта Қоңырат районында “Жаслар форумы” өткерилди.

Форумды райондағы 10-санлы Балалар музыка ҳәм көркем-өнер мектебинде жаслар арасында “FLASHMOB” заманагөй аяқ ойынлар таңлаўы баслап берди ҳәм бунда 200ден аслам жас белсендилик көрсетти. Төрешилер қурамының шешимине көре, 47-мектеп оқыўшылары 1-орын, 41-мектеп оқыўшылары 2-орын ҳәм 20-мектеп оқыўшылары болса, 3-орын ийесине айланды.

Оннан кейин болса, район жаслары менен биргеликте “Саламат турмыс ушын 5000 қәдем” ураны астында жүриў марафоны өткерилди. Бул илажди Қоңырат районы ҳәкиминиң социаллық ислер бойынша орынбасары Ж.Сейтмуратов ашып берди ҳәм жасларға спорт пенен шуғылланыўдың пайдалы тәреплери ҳаққында айтып өтти.

Нәўбет жаслардың денсаўлығын беккемлеў ҳәм оларда ўатансүйиўшилик сезимин оятыў мәқсетинде, “Жаслар саламат турмыс тәризи тәрепдары” ураны менен өткерилген спорттың киши футбол түрине де жетип келди. Қызғын беллесиўлерге бай болған ойында сыйлы 1-орынды 36-мектеп командасы, 2-орынды 37-мектеп командасы, 3-орынды 38-командасы жеңип алды.

Илаж барысында жаслар жетекшилери ушын “Мотиватор” оқыў семинары өткерилди. Семинар даўамында қызықлы интерактив ойынлардан пайдаланылды ҳәм де жетекшилердиң қарақалпақ нағыслары түсирилген кийимлери кешеге өзгеше сән бағышлады.

Райондағы 2-санлы кәсип-өнер мектепте, улыўма орта билим бериў мектеплери оқыўшылары арасында “Заковат” интелектуал ойыны да өткерилди ҳәм бунда 30ға шамалас команда өз-ара билимлерин сыннан өткерди. Бул таңлаўда 1-орынды 7-мектеп оқыўшылары, 2-орынды 8-мектеп оқыўшылары, 3-орынды 34-мектеп оқыўшылары жеңип алды.

Район аймағында жасаўшы , “Жаслар дәптери” дизиминдеги ҳәм социаллық қорғаўға мүтәж 2 жасқа материаллық жәрдем көрсетилди. Шаңарақларына азық-аўқат өнимлери жеткерип берилди, жумыссыз жаслардың бәнтлигин тәмийинлеў мақсетинде оқыў курсларын тамамлап сертификат алған Даўлетбаев Рахим ҳәм Қалниязов Муҳаммедлерге жеңиллетилген банк кредитлери ажыратылды.

Илаж районның Қазақстан Республикасы менен шегаралас аймағы болған “Қырққыз” ППЖда да даўам етти. Бунда мектеп оқыўшылары арасында “Жас шегарашылар” әскерий спорт жарысы өткерилди.Таңлаў жуўмағына көре 54-санлы мектеп командасы 1-орынға, 35-санлы мектеп командасы 2-орынға, 41-мектеп командасы 3-орынға ылайық деп табылды.

Форум жуўмағында жыйналғанларға, районлық мәденият бөлими тәрепинен концерт бағдарламасы қойып берилди ҳәм жеңимпаз командаларға шөлкемлестириўшилер тәрепинен диплом ҳәм естелик саўғалары тапсырылды.

👉👉@jaslar_isleri_agentligi